Электромагниты ЭМИС

Электромагнит ЭМИС-1100 699
Электромагнит ЭМИС-1200 699
Электромагнит ЭМИС-2100 699
Электромагнит ЭМИС-2200 699
Электромагнит ЭМИС-3100 790
Электромагнит ЭМИС-3200 953
Электромагнит ЭМИС-4100 1595
Электромагнит ЭМИС-4200 1859
Электромагнит ЭМИС-5100 2290
Электромагнит ЭМИС-5200 2290
Электромагнит ЭМИС-6100 2402
Электромагнит ЭМИС-6200 2529