Электромагниты ЭМИС

Электромагнит ЭМИС-1100 1180
Электромагнит ЭМИС-1200 1318
Электромагнит ЭМИС-2100 1180
Электромагнит ЭМИС-2200 1318
Электромагнит ЭМИС-3100 1180
Электромагнит ЭМИС-3200 1480
Электромагнит ЭМИС-4100 2204
Электромагнит ЭМИС-4200 2780
Электромагнит ЭМИС-5100 2780
Электромагнит ЭМИС-5200 2780
Электромагнит ЭМИС-6100 3000
Электромагнит ЭМИС-6200 3057